Ta intensywna sesja będzie poświęcona zabiegom implantacji w stree estetycznej. O sukcesie terapii implantoprotetycznej nie decyduje już to, czy doszło do osteointegracji implantów. Omówione zostaną zalety i wady różnych stosowanych współcześnie koncepcji implantologicznych. Czy podejście bezpłatowe i minimalnie inwazyjne jest zawsze najbezpieczniejszym sposobem postępowania z punktu widzenia końcowego wyniku estetycznego?