Podyplomowy program NYU CD

Usystematyzowanie, ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu implantologii i implantoprotetyki. Wybierz odpowiedni dla Ciebie program: Implantologia & Chirurgia lub Implantoprotetyka & Estetyka.

Czytaj więcej